Generalforsamling 2019

Gev Generalforsamling 11 marts 2019. Kl 19.00 i Boncat Selskabslokaler
(Ref: Thomas Skjold)

 Valg af dirigent (Jakob Bentzon)
Formanden beretning (godtaget)
Kassererens regnskab (godtaget)
Forslag fra bestyrelsen (ingen)
Forslag fra medlemmerne (ingen)

Bestyrelse
Michael Hansen genvalgt som formand
Næstformand Camilla Johansen (ikke på valg)
Michael Johansen (ikke på valg)
Jack Jensen
Kasserer Jill Gødeke Søltoft genvalgt som kasserer

Suppleanter: Christian Snegaard Müller Andersen og Brian Jørgensen

 

Bestyrelsens indstilling til bestyrelse (vedtaget)
Bestyrelsens indstilling af interne revisor (vedtaget)

Eventuelt (intet)

Formandens beretning. Ny hjemmeside lavet af Thomas Skjold. Online salg af boder går over al forventning

Camilla efterlyste hænder til hjælp med byfest. Også gerne familie og venner. Vi skriver på hjemmesiden hvad der mangler hjælp til
Camilla efterlyste også gode ideer til løbende mindre arrangementer på dansescenen og store scene.

Jill forklarede at prisen på julebelysning var ekstraordinær høj i 2018, som følge af det store ekstraarbejde med montering af feks. kroge og stikkontakter på husmurene. Men der er tale om en engangsudgift, da dette ikke skal foretages efterfølgende.

Endvidere blev der spurgt, om ikke det kunne være en ide at lade professionelle opsætte julebelysningen. Men flere af medlemmerne synes at netop opsætningen af julebelysningen er hyggeligt arrangement hvor foreningens medlemmer bliver rystet sammen og hvor man møder Vanløses borgere der alle giver udtryk for glæde over julebelysningen.

Dirigenten takkede for god ro og orden